Diensten

boerderij
We kunnen u op verschillende manieren in veel gevallen van dienst zijn. Heeft u een opmerkelijke situatie, neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen toewerken.

MKB+ is een bedrijfsadvies bureau voor het Midden en Klein Bedrijf, met specifieke branche kennis in de markten van Feed (diervoerders) en Meat (vlees) die ondernemers adviseert, begeleidt en/of verbindt bij:

 • Het verbinden van bedrijven uit de sectoren feed en meat tot een keten.veevoer
  Samenwerken is altijd beter dan tegenwerken. In alle gevallen geldt: 1 + 1 = 2 …en bij samenwerken iets erbij!
 • Het gestructureerd opstellen en rapporteren van managementrapportages.
  Middels een aantal kengetallen uw bedrijfsvoering, snel en continu toetsen, of het op koers ligt of bijgestuurd moet worden om de doelstellingen te realiseren.
 • Het ondersteunen bij het verkrijgen van bedrijfsfinancieringen of herstructureren van bestaande financieringen.
  Financiering is vaak geen dagelijks werk en ook geen doel op zich maar een juiste financiering kan kostenverlagend zijn.
 • Rendementsverbeteringen en herstructurering van uw bedrijf.
  Routine en gewoonte zijn vaak belangrijke redenen waarom je iets doet zoals je het doet, maar de actualiteit kan juist een andere aanpak rechtvaardigen of is in sommige gevallen noodzakelijk zijn.
 • Het opstellen van een (strategisch) marketingplan, businessplan en / of een begroting.
  Het in beeld brengen wat iets oplevert en of kost is de basis voor iedere bedrijfsvoering. Bij een verandering in strategie een prognose voorspellen en de gevolgen in kaart brengen en hierbij een aantal handvaten te bieden hoe je het veranderingsproces implementeert en succesvol maakt.
 • Bemiddeling bij ingewikkelde vraagstukken tussen ondernemers en ondernemingen.
  Je kunnen verplaatsen in een ieders belang en op basis van feiten, ondernemers vaak opnieuw leren delen om uiteindelijk weer te kunnen vermenigvuldigen. De emotie heeft hierin een duidelijke plek maar mag nooit de overhand hebben.
 • Coaching en begeleiding van de ondernemers.koeien
  Door het voorhouden van een spiegel, je laten inzien wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag. Iedereen weet dat je dat zelf moet kunnen, er zijn echter maar weinig die het ook zelfstandig doen.
 • Praktische ondersteuning bij uw personeelsbeleid.
  Wij zorgen ervoor dat u ontzorgd wordt maar toch volledig op de hoogte bent van de nieuwste wet en regelgeving op gebied van personeelsbeleid en we verzorgen uw digitale dossiers
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

MKB+ is een onafhankelijk bedrijf met veel kennis en ervaring met een professioneel en gericht netwerk, waardoor we u optimaal van dienst kunnen zijn. Zowel voor de ervaren als de startende ondernemer kunnen wij voor een PLUS zorgen door uw onderneming rendabel(er) en efficiënt(er) te laten presteren.
We zijn gevestigd in het Westerkwartier (centraal in Noord Nederland). De werkplekken zullen flexibel zijn, waarbij in eerste instantie de vestiging van Oosting Administraties als stamplaats zal dienen.


Producten

veevoer-bedrijfOnze producten zijn afgestemd op uw situatie en hierin hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • Een gericht advies in navolging van een specifieke vraag.
 • een maand- of kwartaalrapportage waarin voortgang en acties worden geëvalueerd, dit kan over een specifiek bedrijfsonderdeel gaan, maar ook algemeen van karakter zijn.
 • Bedrijfsbeoordeling met of zonder intensieve begeleiding. Na maximaal twee gesprekken en inzage in uw financiële administratie hebben we een beeld wat er in uw onderneming speelt en welke aandachts-en verbeterpunten er binnen uw organisatie zijn. U wordt een spiegel voorgehouden en u kunt en wilt er wel of niet mee verder. In een evaluatie gesprek en een kort advies rapport geven we aan wat goed is en wat de verbeterpunten zijn.
 • Maatwerk afspraak (vaak een combinatie van bovenstaande diensten).
 • Benchmark management rapportage, bedrijfsvergelijking (financieel en strategisch) van bedrijven die in dezelfde markt opereren.
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten met gerichte thema’s

Tarieven

De prijzen die we voor deze producten vragen zijn variabel:

 1. Een uur tarief
 2. Een vast bedrag voor een specifieke opdracht
 3. Diverse abonnementen, klankbord abonnement, benchmark abonnement.
 4. Succès fée.